Node image

Lesvos Ouzo Festivalı

Her yıl, Lesvosun Alkollü İçki Üreticileri Damatıcıları Derneği Ouzo Festivalı düzenliyor, uzonun kültürü ve sırları ile ilgili tek festival tanışmadır. Misafır fazladan 40 uzo tatmakta içki üreticileriyle konuşmakta uzonun sırlarını öğrenmekte Lesvosun gastronomisini Midilli ve Plomarinin pitoreskinde kahve ocağında uzosunun zevkini alma imkan var.  (http://www.ouzofest.gr)